Zarządzenie nr 34/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszcz

Zarządzenie nr 34/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo