Zarządzenie Nr 34a/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie w

Zarządzenie Nr 34a/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu i kontroli dokoumentów księgowych.