Zarządzenie Nr 35/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.03.2020 r.w w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 135/19/VIII z dnia 17.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 35/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.03.2020 r.w w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 135/19/VIII z dnia 17.12.2019 r.