Zarządzenie Nr 39/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.04.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 39/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.04.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie