Zarządzenie Nr 40/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 40/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.