Zarządzenie Nr 4/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.01.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu

Zarządzenie Nr 4/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.01.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta na 2020 r.