Zarządzenie nr 43/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr 43/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.