Zarządzenie Nr 44/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum An

Zarządzenie Nr 44/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie za rok 2019.