Zarządzenie Nr 46/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 46/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.