Zarządzenie Nr 49/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta

Zarządzenie Nr 49/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowa, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.