Zarządzenie Nr 50/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 50/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.