Zarządzenie Nr 51/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 51/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.