Zarządzenie Nr 52/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat likwidacji osiedla Niwka Stara

Zarządzenie Nr 52/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat likwidacji osiedla Niwka Stara.