Zarządzenie nr 5/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złozonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 91/1

Zarządzenie nr 5/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złozonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 91/19/VIII z dnia 17 grudnia 2020 r.