Zarządzenie Nr 53/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu

Zarządzenie Nr 53/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2020 r.