Zarządzenie Nr 54/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 54/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17.12.2019 r.