Zarządzenie Nr 55/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Mias

Zarządzenie Nr 55/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowa, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.