Zarządzenie Nr 56/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 23/20/VIII

Zarządzenie Nr 56/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 23/20/VIII z dnia 26.02.2020 r.