Zarządzenie Nr 57/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 57/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe