Zarządzenie Nr 58/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta n

Zarządzenie Nr 58/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta na 2020 r.