Zarządzenie Nr 60/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego...

Zarządzenie Nr 60/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządkowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.