Zarządzenie nr 6/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie nr 6/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.