Zarządzenie Nr 63/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 63/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.