Zarządzenie Nr 64/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego uzytkowania na czas nieoznaczony części nieruch

Zarządzenie Nr 64/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego uzytkowania na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej