Zarządzenie Nr 65/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 58/20

Zarządzenie Nr 65/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 58/20/VIII z dnia 8 czerwca 2020 r.