Zarządzenie Nr 66/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr 66/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.