Zarządzenie Nr 69/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Puszczykowo.

Zarządzenie Nr 69/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Puszczykowo.