Zarządzenie Nr 71/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo

Zarządzenie Nr 71/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administrracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.