Zarządzenie Nr 72/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 72/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę