Zarządzenie Nr 7/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Zarządzenie Nr 7/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie