Zarządzenie Nr 73/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz mi

Zarządzenie Nr 73/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz miejskiego systemu wykrywania i alarmowania w mieście Puszczykowo.