Zarządzenie Nr 78/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 78/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17.12.2019 r.