Zarządzenie nr 77/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień

Zarządzenie nr 77/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.