Zarządzenie Nr 80/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.09.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowe

Zarządzenie Nr 80/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.09.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021