Zarządzenie Nr 81/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżąwę.

Zarządzenie Nr 81/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżąwę.