Zarządzenie Nr 8/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Puszczykowa

Zarządzenie Nr 8/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Puszczykowa