Zarządzenie nr 83/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w Urzę