Zarządzenie nr 83a/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności.

Zarządzenie nr 83a/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności.