Zarządzenie Nr 83b/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/20/VIII w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu M

Zarządzenie Nr 83b/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/20/VIII w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.