Zarządzenie Nr 85/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 85/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.