Zarządzenie Nr 87/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 87/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.