Zarządzenie Nr 88/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 88/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.