Zarządzenie nr 90/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2020 r. w sprawie refundacji kosztów szczepień przeciw grypie pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie nr 90/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2020 r.  w sprawie refundacji kosztów szczepień przeciw grypie pracowników Urzędu Miejskiego w Puszczykowie