Zarządzenie Nr 9/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Katalogu dobrych praktyk - Meble Miejskie Puszczykowa do stosowania w pracy Referatów Urzędu Mi

Zarządzenie Nr 9/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Katalogu dobrych praktyk - Meble Miejskie Puszczykowa do stosowania w pracy Referatów Urzędu Miasta Puszczykowa

Załącznik do Zarządzenie Nr 9/20/VIII - Katalog Dobrych Praktyk - Meble Miejskie Puszczykowa