Zarządzenie nr 93/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr

Zarządzenie nr 93/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 84/20/VIII z dnia 30 września 2020 r.