Zarządzenie nr 94/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 94/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.