Zarządzenie nr 95a/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 95a/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe