Zarządzenie nr 98/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.

Zarządzenie nr 98/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.