Zarządzenie Nr 18/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.01.2020 r. w sprawie stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 18/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.01.2020 r. w sprawie stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego