Zarządzenia nr 51/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień

Zarządzenia nr 51/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.